• الان یادم آمد سال‌ها پیش ستونی داشتم در چلچراغ به نام «دفتر رئیس جمهور سابق»
    درباره مردان بهاری طنز می‌نوشتم.