• سيده زهرا عبداللهی   SZAbdollahi2@

    1398/06/12 ساعت 23:17

    روایت جلسه امروز مجلس برای رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی را در لینک زیر ببینید: