• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/12 ساعت 13:31

    ورود #مولانا به منازعات سیاسی در #امریکا

    تیفانی ترامپ ، دختر رییس جمهوری امریکا در توضیح ماجرای اخراج دستیار پدرش از کاخ سفید ، از اشعار «رومی» ، شعار پرآوازه ایرانی در اینستاگرام خود استفاده کرد