• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/06/12 ساعت 23:17

    در عکس واقعی دختر بچه می‌خندد و مرد بی‌تفاوت است …اما در عمق ماجرا داستان چیز دیگریست

    طرحی از من روی جلد روزنامه‌ی فردای سازندگی