• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1398/06/12 ساعت 13:07

    علی اصغر مونسان با ۱۶۳ رای موافق و محسن حاجی‌میرزایی با ۲۰۰ رای موافق به ترتیب وزیر «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و «آموزش و پرورش» شدند