• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/11 ساعت 22:18

    دکتر ظریف ایران با حضور در جمع تعدادی از ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اندیشمندان روسی در خصوص روند تحولات جهانی و ریشه مشکلات منطقه‌ای سخنرانی کرد و به سوالات حاضران در خصوص دیدگاههای ج.ا.ا درباره موضوعات مختلف از جمله تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران پاسخ داد