• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/11 ساعت 22:22

    به اتفاق آقای اردکانیان وزیر نیرو، برای گفتگو با همتایان روس خود، لاوروف و الکساندر نواک در مسکو هستیم.تمرکز گفتگوها بر پیوندهای دوجانبه، مسائل منطقه‌ای، امنیت خلیج فارس و آخرین تحولات در حوزه برجام است. همچنین سه مصاحبه و یک نشست با کارشناسان ایران داشتم