• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/06/11 ساعت 00:50

    داشتم پیام‌های گذشته و مرور میکردم خوردم به پیام #مهدی_شادمانی سر ی جریانی دوتایی پیگیری کردیم حق یک نفر زنده شد. برام نوشت شرایط اقتصادی خرابه هوای مردم و داشته باشید. با این حالش پیگیر کار مردم هم بود خدا رحمتت کنه #شب_اول_قبر