• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/06/11 ساعت 00:50

    داشتم پیام‌های گذشته و مرور میکردم خوردم به پیام #مهدی_شادمانی
    سر ی جریانی دوتایی پیگیری کردیم حق یک نفر زنده شد. برام نوشت شرایط اقتصادی خرابه هوای مردم و داشته باشید. با این حالش پیگیر کار مردم هم بود
    خدا رحمتت کنه

    #شب_اول_قبر