• ظریف : ما نزدیکتر از سید #حسن_نصرالله و #سردار_سلیمانی به مقاومت نداریم، ببینید آنها چه نمره‌ای به ما می‌دهند/ انقلابیون زیرکولر نشین مقداری ازانقلابیون واقعی یاد بگیرند!
    فرزندان من در ایران زندگی می‌کنند
    چرا دوستان ما می‌خواهند افتخارات کشور را به سرشکستگی تبدیل کنند