• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

  1398/06/09 ساعت 10:01

  توئیتر و امروز با خبر پرکشیدنش باز کردم
  چقدر سخت و جانسوز
  همزمان با شروع ایام عزاداری اربابش جان به جان تسلیم کرد
  روحت شاد رفیق خیلی چیزها از تو یاد گرفتیم
  آخرین یادداشت مهدی شادمانی عزیز