• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/06/09 ساعت 10:01

    توئیتر و امروز با خبر پرکشیدنش باز کردم چقدر سخت و جانسوز همزمان با شروع ایام عزاداری اربابش جان به جان تسلیم کرد روحت شاد رفیق خیلی چیزها از تو یاد گرفتیم آخرین یادداشت مهدی شادمانی عزیز