• بررسی آمار تولید #محصولات_معدنی و فلزات اساسی کشور نشان می‌دهد که به‌رغم اعمال تحریم‌های ظالمانه از‌سوی آمریکا و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور توانسته‌اند تا #رشد تولید محصولات معدنی و فلزات را در ابتدای سال ۹۸ تجربه کنند.