• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1398/06/09 ساعت 01:15

    به قول عزیزی تمدن مثل درخت نخل می‌مونه. مهم نیست نخل چقدر قدمت داره سرش را که بزنی نخل می‌میره. حالا قیاس کنید نخل را با تمدن چند هزارساله ما.‌ وضع فعلی اخلاقی جامعه نشان از تمدنیه که سرش را قطع کردن.