• امروز بهترین شنبه زندگی‌ام بود. یک خانه برای دخترم در جردن، یکی برای پسرم‌ در تجریش و یکی برای خودم در اکباتان خریدم و فیلم خریدم را به همراه فاکتور برای شبکه بی‌تربیت من‌وتو فرستادم اما می‌دانم که پخش نمی‌کند.

    ستون طنز روزانه‌ام در ایسنا