• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

  1398/06/08 ساعت 03:19

  آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت/
  آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

  تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین/
  کس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفت
  #حافظ