• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/06/07 ساعت 14:51

    دستانی که میبینید دستان مردی‌ست که با جانش به جنگ آتش #ارسباران رفته
    او را می‌ستایم چون وفادار به لباسی است که به نام #محیط‌_زیست برتن کرده
    او مرتضی نعمت‌پور، رئیس اداره محیط‌زیست خدا آفرین و قهرمان من و فرزند وفادار #ایران است.