• سيده زهرا عبداللهی   SZAbdollahi2@

    1398/06/07 ساعت 17:13

    یه نفر تو کوچه ما هست هر روز صبح که میرم سر کار، تو ماشین نشسته داره با گوشیش بازی میکنه عصرم که برگشتم همچنان همونجوریه (بیکاری رو جدی بگیریم! )