• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1398/06/06 ساعت 14:56

    چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم آن سر زلفش که بازی می‌کند از باد عشق میل دارد تا که ما دل را در او پیچان کنیم #مولانا