• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1398/06/06 ساعت 14:20

    ادواردو لوپس بوسکتس، سفیر اسپانیا در ایران با دکتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار و در خصوص همکاری‌های زیست محیطی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کرد.
    #عیسی_کلانتری