• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/06/06 ساعت 21:37

    – کنایه سنگین مجری #تلویزیون به فلانی – گوینده #رادیو، مهمانش را با خاک یکسان کرد – حمله نابودکننده مجری روی آنتن زنده قرار نیست #رسانه شکلات توزیع کند اما تبدیل آن به توپخانه، کشتارگاه و جایی که آدم‌ها را با خاک یکسان می‌کند ارزش است؟ @hnamakdoost @AkbarNasrollahi @maziaran