• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/06/06 ساعت 14:47

    مشکل جامعه استارتاپی ما اعضای اون اتحادیه رانت طلب رانت خوارش است