• احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

    1398/06/06 ساعت 13:47

    از #شهرداری و نیروهای امنیتی پذیرفته نیست که آثار و نمادهایی که برای #شهر ارزشمند است همچون سردیس #قیصر_امین‌پور به #سرقت برود و سارق یا سارقان این آثار پیدا نشوند، چون این آثار از جنس چیزهای دیگری نیست که در شهر سرقت می‌شود.