• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1398/06/06 ساعت 10:17

    از طریق معاونت استان‌های سازمان با صدا و سیمای مراکز این استان‌ها که به شدت نیازمند نیروی متخصص بومی هستند هم هماهنگ کردیم تا تبلیغ رشته‌های دانشگاه صدا و سیما و سهمیه اختصاص یافته به این استان‌ها را پخش کنند. /۵