• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1398/06/06 ساعت 10:17

    با این حال مطمئن نبودیم که آیا این ظرفیت‌ها تکمیل خواهد شد یا نه؟ آیا اساسا این تعداد داوطلب خصوصا در رشته‌های هنری و روزنامه‌نگاری خواهیم داشت که برای مصاحبه ورودی مراجعه کنند؟
    دیروز که آمار داوطلبان معرفی شده را دریافت کردم حیرت انگیز بود. /۶