• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/06/06 ساعت 22:44

    وجود #خانواده است که جبهه #حق را تقویت می‌کند چرا که اگر ما نسلمان قلیل بود با اندک مقابله‌ای نیروهایمان از بین می‌رفت اما هر چقدر خانواده گرم‌تر باشد و تکثیر شود #قدرت جبهه ما افزایش پیدا می‌کند.