• زهرا نژاد بهرام   zahra_nezhad@

    1398/06/05 ساعت 11:58

    در شرایطی که تمام تلاش دیپلماسی ایران، برون رفت از مشکلات است، طرح مباحثی مثل «تله»، آب به آسیاب دشمن ریختن توسط مخالفان خارج و داخل نشین است؛ وقتی پای منافع ملی،در میان باشد،چیز دیگری در اولویت نیست.این را اراده جمعی ایرانی در بزنگاههای تاریخی اثبات کرده #منافع_ملی #ظریف #روحانی