• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1398/06/05 ساعت 01:05

    امشب سعیدآذری با حرفی که روی آنتن زنده شبکه٣زد، کار مهمی انجام نداد. کار اصلی بر عهده #میثاقی بود که این حد از ضایع شدن هم باعث نشد اعتماد به نفس خودش را از دست بدهد.

    ضمنا باید ازسعه صدر #فروغی، پسر باجناغ حدادعادل هم تشکرکرد که به دلیل آوردن نام #فردوسی_پور برنامه را قطع نکرد.