• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/06/05 ساعت 22:29

    شنیده شده حکم پرونده فساد ارزی آماده امضا و ابلاغ است اما فشارهای زیادی وارد می‌شود تااین اتفاق نیفتد. اما مردم ازحاج آقای رئیسی دقت،سرعت،قاطعیت در صدور و اجرای احکام قضایی مفسدان اقتصادی را مطالبه می‌کنند. #مفاسداقتصادی #ارز_سکه