• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/06/05 ساعت 15:53

    سخنگوی قوه قضائیه بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی #هلال_احمر را تایید کرد و گفت:به لحاظ برخی تخلفات در واردات دارو با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد،پرونده‌ای تشکیل و افرادی بازداشت شده‌اند
    وضعیت بازار #دارو خوب نیست، تحریم خارجی اوضاع را بد و فساد داخلی آن را بدتر کرده است