• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

  1398/06/05 ساعت 01:06

  درودگر عضو هیات رییسه سازمان لیگ:
  سینما هم در ابتدا مساله فروش بلیط اینترنتی داشت اما برنامه #نود نداشت که آن را نشان دهد
  اینقدر خوش رقصی برای فدراسیون ۵ ستاره کردی تو برنامه‌ت بعد از درودگر هم باید بخوری؟
  قهوه‌ای روشن باشی همیشه
  #میثاقی