• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/06/05 ساعت 01:06

    درودگر عضو هیات رییسه سازمان لیگ: سینما هم در ابتدا مساله فروش بلیط اینترنتی داشت اما برنامه #نود نداشت که آن را نشان دهد اینقدر خوش رقصی برای فدراسیون ۵ ستاره کردی تو برنامه‌ت بعد از درودگر هم باید بخوری؟ قهوه‌ای روشن باشی همیشه #میثاقی