• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1398/06/04 ساعت 01:07

    دوران بزن در رو تمام شده است … حزب الله اولین پهپاد شناسایی ارتش رژیم اسرائیل را در آسمان جنوب لبنان ره‌گیری و ساقط کرد. #نصرالله