• حسین دهباشى   majazestan@

    1398/06/04 ساعت 01:39

    برخلاف جوسازی دوستان متعصب نهضت آزادی، اظهارات آقای دکتر یزدی در #خشت‌خام از روی پیری و آلزایمر(؟!) نبوده و قبلا نیز و ازجمله در ۱۲مرداد۵۸ (درمقام و.خارجه دولت م.بازرگان) گفتند «خرید اف۱۴ها خیانت بوده و ما حاضر به فروش آن‌ها به آمریکا یا هرکشور دیگر هستیم!» با تشکر از @melliiun