• عرفان حاجی‌ پروانه   erfanhajiparvan@

    1398/06/04 ساعت 00:50

    حالش خراب بود. نمی‌تونست فراموشش کنه. بهش گفتم: به یه سفر نیاز داری فلانی. گفت: سفر مگو که دل از خود سفر نخواهد کرد اگر منم که دلم بی تو سر نخواهد کرد من و تو پنجره‌های قطار در سفریم مرا سفر به تو نزدیک‌تر نخواهد کرد