• عادل پیغامی   AdelPeyghami@

    1398/06/04 ساعت 22:00

    در کنفرانس خبری #مکرون با #ترامپ تحلیل زبان بدنی و زبان لفظی هر دو خیلی جالب بود. نوکری و چاپلوسی فرانسه و دلخوشی ترامپ به بزرگنمایی و تمجید از خودش؛ در عین اینکه می‌داند دروغی بیش نیست!