• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/06/04 ساعت 01:17

    چندسال پیش مخالفان #سگ_کشی در #سازمان_محیط_زیست تجمع چندصدنفره‌ای با شعارهای کوبنده برگزار کردند، روز بعد آنها که در حمایت از #پلنگ_ایرانی جمع شدند چهل‌نفر نشدند. یک دلیل-تکرار می‌کنم یک دلیل- شکل‌گیری جریان رسانه‌ای حمایت از حیوانات خانگی در‌ ایران، اقتصاد پرسود پشت آن است.