• سيده زهرا عبداللهی   SZAbdollahi2@

    1398/06/04 ساعت 20:26

    اصلا کاری ندارم این همایش چی بوده و متولیش کی بوده و چریان از چه قرار بوده؛ فقط نگران گردن این بنده خدام:)