• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/04 ساعت 14:12

    بعید این حرفها از سر ندانستن باشد. اما با این حال باید گفت:
    ۱. بخش عمده پول اون ۱میلیون بشکه میرفت توجیب #بابک_زنجانی و رفقا
    ۲.دلارها بعد از برجام #آزاد شد. یعنی با تدبیر #معجزه_هزاره_سوم و شریک سابق همه دارایی‌های ایران بلوکه شده بود.
    ۳ - ۱۸ میلیارد باید برگرده. براش جاپهن نکنید