• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/04 ساعت 13:36

    دزدی‌های تمام‌نشدنی مجسمه‌های شهری/ به قیصر امین‌پور هم رحم نشد! سیدمجتبی موسوی سرقت مجسمه قیصر امین پور را نوعی دله‌دزدی دانست و اعلام کرد که این سرقت‌ها تمام نشدنی هستند. اینجا بخوانید http://yon.ir/IZP۳۲ #صبا