• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/04 ساعت 14:13

    مهدی سلطانی به «سبز، سفید، قرمز» پیوست مهدی سلطانی قرارداد بازی در فیلم جدید محمدحسین لطیفی با عنوان «سبز، سفید، قرمز»به تهیه کندگی پرویز امیری را امضا کرد/پیمان عباسی نویسندگی «سبز، سفید، قرمز» را برعهده دارد. این پروژه مراحل پیش تولید را پشت سر گذاشته است #صبا