• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1398/06/04 ساعت 01:45

    حکم #مرضیه_امیری استخوانی در گلوست؛ می‌گویی شریف ایستاد و کارش را درست انجام داد اما به حکم که می‌رسی از این قهرمان‌‌سازی حال‌ات به‌هم‌می‌خورد، به شلاق و ۲هزار۳۷۲روز حبس.
    همین دیروز همکار پیشین‌اش می‌گفت «آخه دختر خوشحالی هم نبود»؛ حکم خوشحال‌نبودن در دوران سیاهی.