• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/04 ساعت 10:11

    هیات رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند/ آیین‌نامه اجرایی طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی هیات رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند. اینجا بخوانید http://yon.ir/TX۱JO #صبا