• سيده فاطمه موسوى   seyedehfatemeh3@

    1398/06/04 ساعت 01:41

    سیدحسن نصرالله حفظه الله تعالى گفت : اسراییلی‌ها از الان (امشب) بدانند که پاسخ خواهیم داد و براى پاسخ دادن به حمله ى دیروز منتظر کسی در دنیا نمیمانیم. باقطعه و قصیده مواجه نمیشوید ! جز با سر بریده مواجه نمى شوید ! ماحمله می‌بریم بر امنیت شما باطل شده ست برگه ى رسمیت شما