• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/06/04 ساعت 01:29

    #دیپلماسی_قدرت، یعنی به اجلاسی که موضوع کشورت جزو چند گزینه اصلی و داغ مورد بحث رهبران جهان در آن است بروی و در شرایطی که زمینه و اشتیاق از سوی طرف آمریکایی برای مذاکره وجود دارد در کمال آرامش، غرورآمیز برای دفاع از حق سرزمینت گفتگو کنی و به خانه برگردی. #ظریف #بیاریتز #گروه۷