• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/06/04 ساعت 01:37

    یک مقام ارشد فرانسوی درباره اینکه ترامپ چه زمانی و چگونه از ورود غافلگیرکننده ظریف به بیاریتز مطلع شد، صحبتی نکرد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم خبر داد که تصمیم برای دعوت از ظریف «در توافق با ایالات متحده و در هماهنگی کامل» انجام شد.