• بارسا ۵ تا زده، بد هم نبوده، اما هنوز «بارسا» نیست. البته سه عنصر تهاجمی مهمش رو نداره، اما مشکل هماهنگی دارن، به ویژه در فاز دفاعی. ۳ گل در ۲ بازی آمار خوبی برای تیمی مثل بارسا نیست، اونم جلوی حریفانی که «غول» نیستن. #BarcaRealBetis #BarcaBetis