• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/04 ساعت 10:10

    رضاپورحسین در نامه‌ای،‌ضمن اشاره به ملاک‌های ارزیابی اجرا درتلویزیون،مجریان برتر هر شبکه رامعرفی و خواستارتشویق آن‌ها شده است/پورحسین درملاک ارزیابی مجریان را این‌گونه توضیح داده است؛«شاخص‌های این ارزیابی عبارتنداز؛پوشش،آرایش،رعایت حدود شرعی و دینی و رعایت اصول حرفه‌ای اجرا»