• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1398/06/04 ساعت 02:36

    انسو فاتی که هنوز ۱۷ سالش نشده، امشب واسه تیم بزرگسالان #بارسلونا بازی کرد.
    بعد از بازی باباش گفته: من دیگه آرزویی ندارم، می‌تونم بمیرم!