• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/03 ساعت 16:42

    داریوش اسدزاده سال گذشته در مراسم بزرگداشت خود در خانه هنرمندان خاطرات، دل مشغولی‌ها و حسرت‌هایش را مرور کرد. این بازیگر با اشاره به مهمترین آرزویش در این مراسم گفته بود «ناصرالدین آرزویش بود ۱۰۰ ساله شود اما به آرزویش نرسید امیدوارم من به آرزویم برسم و به قرن برسم» #صبا