• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/03 ساعت 17:55

    سنگ شدیم. سخت شدیم. مثل مجسمه. نه، نه. بی‌حس‌تر از مجسمه. تک انگشتامون یخ زده. سر شدیم. دیگه دردمون نمی‌گیره. قفل شدیم و فقط نگاه می‌کنیم. باغ نومیدان، چشم به راه بهاری نیست، هست؟ #مرضیه_امیری #نوشین_جعفری