• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/06/03 ساعت 12:15

    تصور ما این است هیاهوی فعلی جهت در تنگنا قراردادن بابت دریافت پول است. همچنین که در طرح آلودگی هوا هم معاونت حمل نقل #حناچی میگوید پول بدهید و هر جا خواستید برانید به هرحال فردا ساعت ۱۰ در مجتمع قضایی کارکنان دولت در خیابان خیام جنب کاخ گلستان حضور پیداخواهیم نمود #ثبت_در_تاریخ