• سيده زهرا عبداللهی   SZAbdollahi2@

    1398/06/03 ساعت 17:58

    گفته می‌شود در پرونده #سایپا و اخلال چند نماینده در بازار خودرو،پای یک نماینده دیگر به غیر از دو نماینده بازداشت شده در میان است
    وقتی امروز با این نماینده صحبت کردم گفت فعلا که مدرکی مبنی بر تخلفم ندارند که مرا بگیرند!